BLOG

DYSCYPLINA ZAMIAST POSTANOWIENIA NOWOROCZNEGO?

4 stycznia, 2024

Początek Nowego Roku skłania większość z nas do podejmowania różnych postanowień, ustalania celów, które nie zawsze są realizowane do końca lub też data ich rozpoczęcia jest odraczana, przesuwana, aż w końcu idą w zapomnienie albo przesuwane są na następny nowy rok.

Dlatego właśnie chciałabym zwrócić uwagę na słowo, które może być motorem napędowym  do realizacji postanowień, planów i celów noworocznych czyli DYSCYPLINĘ.

Czy to słowo ma znaczenie – tak i to bardzo duże.

Obok mocnej, wewnętrznej motywacji, to DYSCYPLINA pomaga nam wejść krok po kroku w zaplanowaną zmianę, w nasze ustalenia, wzmacnia nas do podejmowania wysiłku, mobilizuje do nie poddawania się, do szukania w sobie siły, aby pomału, ale systematycznie dążyć do CELU.

DYSCYPLINA może kojarzyć nam się pozytywnie lub negatywne, ale ponieważ jest początek Nowego Roku i wiele osób planuje wiele nowych postanowień, celów, to będę pisać o DYSCYPLINIE, która jest ważna dla naszego rozwoju osobistego i osiągania sukcesów w różnych dziedzinach życia.

Kilka powodów, dlaczego to DYSCYPLINA jest taka istotna:

  • SKUTECZNOŚĆ.

Dyscyplina pozwala nam być bardziej skutecznymi w tym, co robimy. Dzięki niej możemy utrzymać odpowiednie nawyki, dotrzymywać terminów i osiągać cele. Wykonywanie regularnie określonych działań pozwala nam rozwijać umiejętności i doskonalić nasze zdolności.

  • SAMODYSCYPLINA

To właśnie dyscyplina rozwija naszą samodyscyplinę, czyli zdolność do kontrolowania naszych myśli, emocji i działań. Wewnętrzny motor napędowy, dzięki któremu możemy pokonywać własne słabości, towarzyszące nam pokusy, wytrzymać, pokonać trudności.

  • ORGANIZACJA

Dyscyplina pomaga nam być bardziej zorganizowanymi, co przyczynia się do zwiększenia efektywności w zarządzaniu czasem i zadaniami. Przestrzeganie określonych rutyn i planów pozwala nam lepiej kontrolować nasze życie i unikać stresu spowodowanego chaosem

  • SAMOREALIZACJA

Dyscyplina pozwala nam realizować własne cele i marzenia. Dążenie do nich wymaga wytrwałości i samodyscypliny, a ich osiągnięcie daje nam poczucie spełnienia i satysfakcji. Zadowolenie, że kiedy zaczynaliśmy, było trudno, ciężko, ale właśnie dzięki dyscyplinie daliśmy radę osiągnąć postawiony cel.

  • ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE.

Dyscyplina jest istotna dla zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Regularne wykonywanie ćwiczeń, zdrowa dieta, regularny sen i inne zdrowe nawyki wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie i jakość życia. Zdyscyplinowany człowiek znajdzie czas i na pracę, i na rekreację.

  • SUKCES ZAWODOWY.

Dyscyplina jest często kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu zawodowego. Bardziej efektywne zarządzanie czasem, terminowość, konsekwencja w działaniu i wytrwałość pomagają osiągać wyznaczone cele i zdobywać awanse w pracy.

Chciałaby zwrócić uwagę jaki wpływ ma DYSCYPLINA na SUKCES ZAWODOWY.

Zadowolenie z pracy, osiąganie zaplanowanych celów zawodowych, zmiana zawodowa, szukanie pracy, osiągnięcie sukcesu i utrzymanie go na dłużą metę, jest mocno związane z umiejętnością dyscyplinowania się oraz koncentrowaniu się na znaczeniu dyscypliny w karierze zawodowej.

Osoba zdyscyplinowana jest zwykle bardziej skuteczna i efektywna w swojej pracy. Ma silne nawyki i rutynę wykonując swoje obowiązki, co pozwala jej lepiej zarządzać czasem i zasobami. To z kolei skutkuje wyższą produktywnością i lepszym wykonaniem zadań zawodowych.
Skupia się na celach zawodowych, ponieważ wie, czego i co chce osiągnąć, podejmuje więc odpowiednie działania. Ma silne poczucie priorytetów i umiejętność skupienia na najważniejszych zadaniach.

Zdyscyplinowana osoba jest często zdeterminowana, aby codziennie wykonywać swoje obowiązki, nawet jeśli nie ma na to ochoty. Dzięki temu jest w stanie utrzymać stały progres w swojej karierze. Krok po kroku, systematycznie, ufając sobie i swoim zasobom pokonuje kolejny etap.

Dyscyplina wymaga samodyscypliny, czyli umiejętności kontrolowania i motywowania samego siebie. Osoba, która potrafi zapanować nad swoimi emocjami i impulsami, jest bardziej skłonne do podejmowania trudnych decyzji i podejmowania wyzwań zawodowych. Samodyscyplina pozwala również na rozwijanie umiejętności, poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji, co skutkuje większymi szansami na awans i sukces. Pokonuje prokrastynację, która tendencyjnie skłania do przekładania różnych czynności.

Zdyscyplinowana osoba, stwarza zwykle pozytywny wizerunek, profesjonalnej, uczciwej i skoncentrowanej na swojej pracy. Jej pozytywny wizerunek może pomóc w zdobyciu większych możliwości zawodowych, budowaniu relacji zespołowych i rozwijaniu kariery.

DYSCYPLINA jest fundamentem do działania, które przy wykorzystaniu jej zawsze ma sukcesywne zakończenie, którym jest osiągnięcie postanowienia, celu, planu działania.

Zapraszam na sesję doradczą jeżeli potrzebujesz wsparcia i z zdyscyplinowania w swoich działaniach, a jeżeli borykasz się z trudnościami, blokadami w postaci wewnętrznych negatywnych przekonań, które sabotują Twoje działania, szczególnie zawodowe, to umów się na sesję mentoringową ze mną, na której ustalimy krok po kroku plan działania, który pozwoli Ci osiągnąć  zawodowy cel.

#dyscyplina #postanowienie #postanowienienoworoczne #cel #doradztwozawodowe #mentoring