BLOG

CO TO SĄ KOMPETENCJE I CZY SĄ WAŻNE W ZMIANIE ZAWODOWEJ LUB SZUKANIU PRACY?

16 lutego, 2024

KOMPETENCJE  to umiejętności, wiedza i doświadczenie, które posiada osoba w określonym obszarze zawodowym.

Kompetencje są ważne w procesie zmiany zawodowej oraz niezbędne w szukaniu pracy, ponieważ mogą one sprawić, że będziesz bardziej konkurencyjna/y na rynku pracy, a tym samym zwiększasz swoje szanse na nim.

Mamy dwa rodzaje kompetencji: miękkie i twarde.
KOMPETENCJE MIĘKKIE są nazywane również umiejętnościami społecznymi, interpersonalnymi lub osobistymi.
Odnoszą się do zespołu umiejętności, cech i postaw, które umożliwiają skuteczną komunikację, współpracę i interakcję z innymi ludźmi. Są to umiejętności niezwiązane bezpośrednio z wiedzą techniczną czy doświadczeniem zawodowym, ale mają kluczowe znaczenie dla efektywności w pracy, zarządzania sobą i relacjami z innymi.
Przykłady kompetencji miękkich to np.:

 • komunikacja interpersonalna: umiejętność wyrażania swoich myśli, potrzeb i emocji, a także słuchania i rozumienia innych.
 • praca zespołowa: umiejętność efektywnego współdziałania z innymi w celu osiągania wspólnych celów,
 • empatia: zdolność do rozumienia i identyfikowania się z uczuciami i perspektywą innych osób.
 • kreatywność: zdolność do generowania nowych pomysłów i podejścia do sytuacji.
 • rozwiązywanie problemów: zdolność do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów w sposób skuteczny.
 • adaptacyjność: gotowość do dostosowywania się do zmieniających się warunków i sytuacji.
 • liderowanie: umiejętność motywowania i inspirowania innych do osiągania celów.

Zdobywanie kompetencji miękkich jest procesem, który można osiągnąć poprzez systematyczne działania i samorozwój.
KOMPETENCJE TWARDE to konkretne umiejętności i wiedza, które można łatwo zmierzyć
i ocenić. Obejmują one specjalistyczną wiedzę związana z danym zawodem lub dziedziną, umiejętności techniczne, znajomość konkretnych narzędzi lub programów komputerowych. Przykłady kompetencji twardych to np.:

 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • znajomość przepisów prawa,
 • zdolność do posługiwania się narzędziami np. medycznymi,
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz finansowych,
 • znajomość języków programowania.

Kompetencje twarde są mierzalne i można je nabyć poprzez naukę, szkolenia i doświadczenie.

W przypadku zmiany zawodowej, posiadanie odpowiednich kompetencji może być kluczowe, ponieważ pracodawcy poszukują kandydatów, którzy mają umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonywania nowych obowiązków. Jeśli nie masz kompetencji wymaganych przez pracodawcę, istnieje duża szansa, że zostaniesz odrzucony. Dlatego ważne jest, aby uczestniczyć w odpowiednich szkoleniach, zdobywać nowe kwalifikacje i rozwijać się zawodowo, aby posiadać niezbędne kompetencje w nowym obszarze.

Kompetencje są także istotne z punktu widzenia pozytywnego wrażenia, które kandydat może zrobić podczas procesu rekrutacji. Pracodawcy często oceniają kandydatów na podstawie ich kompetencji i umiejętności. Im lepiej pasują do wymagań stanowiska, tym większe są szanse na sukces rekrutacyjny.

Jeżeli Twoje kompetencje są za WYSOKIE do stanowiska pracy, o które się ubiegasz, to wywołuje to obawę pracodawcy przed tym, że jako przyszły pracownik:
– zbyt szybko się znudzisz i  będziesz  odczuwać brak wyzwań.
– wynagrodzenie za wykonaną pracę będzie nieadekwatne w stosunku do Twojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
– łatwo stracisz motywację i zaangażowanie do wykonywania swoich obowiązków.
– odczujesz szybko brak możliwości rozwoju oraz doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności.
Zbyt wysokie kompetencje na dane stanowisko pracy w procesie rekrutacyjnym mogą spowodować odrzucenie Twojej kandydatury, co spowoduje przedłużenie czasu szukania pracy.

Natomiast jeżeli Twoje kompetencje są za NISKIE do stanowiska pracy to najczęściej zaczynasz myśleć o zmianie pracy z uwagi na:
– brak motywacji i zaangażowania w wykonywanie obowiązków,
– frustrację i niezadowolenie z pracy,
– brak rozwoju, nudę, brak wyzwań.
W przypadku, gdy brak kompetencji jest trwały i nie ma możliwości rozwoju, możesz rozważyć poszukiwanie nowych możliwości zawodowych. Może to oznaczać zmianę branży, przekwalifikowanie się lub poszukiwanie pracy na innym stanowisku, które bardziej odpowiadać będzie Twoim umiejętnościom.

W przypadku kompetencji ważną rolę odgrywa samorozwój. Możesz inwestować swój czas
i wysiłek w rozwój własnych umiejętności i kompetencji, poprzez uczestnictwo szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach. Własną wiedzę w danej dziedzinie może poszerzać czytając książki, artykuły i inne materiały związane z obszarem zawodowym.

Jeżeli temat kompetencji jest dla Ciebie trudny możesz szukać fachowej pomocy u doradcy zawodowego lub mentora, który pomoże Ci rozwijać umiejętności, doradzić w rozwoju zawodowym, udzielać wsparcia, dzielić się doświadczeniem i wskazać konkretne cele i kroki do osiągnięcia pożądanych kompetencji.

Pamiętaj, że kompetencje są bardzo ważne na rynku pracy, zarówno w procesie zmiany zawodowej jak i szukaniu pracy, sprawiają, że dzięki nim jesteś atrakcyjnym i idealnym kandydatem na dane stanowisko pracy.