WSPARCIE RODZICA W WYBORACH EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH NASTOLATKA.

WSPARCIE RODZICA W WYBORACH EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH NASTOLATKA.

            Każdy rodzic chce wychować swoje dziecko jak najlepiej i chce, aby w każdej sferze życia układało mu się dobrze, a nawet bardzo dobrze, szczególnie jeżeli dotyczy to pracy i życia zawodowego. Wybór – dokonywanie wyboru to wyselekcjonowanie kogoś lub...
Osoby ze spektrum autyzmu na rynku pracy.

Osoby ze spektrum autyzmu na rynku pracy.

Artykuł powstał na bazie literatury, artykułów, ale także na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia w pracy wychowawczej z osobami ze spektrum autyzmu oraz prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. W poniższym artykule chcę w bardzo ogólny sposób przedstawić...