BLOG

Marzenia a cele.

14 lutego, 2023

Marzenia są to nasze pragnienia i wyobrażenia, które chcemy aby się spełniły w przyszłości bliższej lub dalszej. Gdy zaczynamy marzyć uruchamiamy naszą wewnętrzną potrzebę ich realizacji, oczywiście z różnym skutkiem, ale zalążek jest. Ten zalążek to najczęściej rzeczywisty cel, do którego możemy krok po kroku zmierzać, od nas samych zależy czy damy się ponieść motywacji, chęci, zaangażujemy się i zaczniemy działać od razy, czy tylko będziemy planować coś na jutro, na kiedyś, na lepsze warunki i czas, przekonani w tym, że to może nigdy nie nastąpić. Zanika nam gdzieś cel i znów zaczynamy marzyć. Marzenia są piękne, ale nie mają terminu realizacji i nie przynoszą efektu, pozostają tylko w naszej głowie, dlatego tak bardzo je lubimy. Jeżeli jednak chcielibyśmy je spełnić, to zaczynają przekształcać się w cel – realny, możliwy do zrealizowania w określonym przez nas czasie. Realizacja celu przyniesie na pewno widoczne rezultaty, podniesie naszą pewność i  wiarę w siebie.

Chciałabym tu zwrócić uwagę szczególnie na nasze marzenia związane z pracą, rozwojem zawodowym, karierą, one nie muszą pozostawać tylko w naszej głowie, możemy zamienić je w cele zawodowe, które zrodzą w nas motywację i  chęć działania, dobrze określona ścieżka rozwoju zawodowego, pomoże nam wspiąć się na wyżyny zawodowego zadowolenia i spełnienia, osiągnąć COŚ, co do tej pory było tylko marzeniem.

Ważne, aby wykonać pierwszy krok, a to już zależy tylko od nas samych!